Publiek-private samenwerking nanotechnologie Japan van start

Zsofia Zsiros, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)           Origineel gepubliceerd op de site van de RVO.

PIB-convenant-nanotechnologie-Japan

Op 15 december 2017 werd in Den Haag een Nederlandse publiek-private samenwerking op het gebied van nanotechnologie gericht op Japan gestart. Een cluster van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en RVO.nl tekenden het convenant in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Met het convenant benutten de verschillende partijen gezamenlijk de kansen binnen de wereld van onderzoek, (micro)elektronica en gezondheidszorg op het gebied van nanotechnologie. Het doel van deze PIB is het verbeteren van de algehele positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gespecialiseerd in nanotechnologie.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities | Tagged , | Comments Off

Nederlandse innovaties op SEMICON Japan

Zsofia Zsiros, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)

SEMICON Japan 2017

SEMICON Japan kende dit jaar voor het eerst een delegatie onder de Nederlandse vlag. Er was veel belangstelling voor de Nederlandse kennis en expertise in het Holland Paviljoen.

SEMICON Japan is één van de grootste internationale beurzen voor de halfgeleider industrie. De beurs in Tokio trok dit jaar zo’n 65.000 bezoekers, waaronder enkele duizenden vertegenwoordigers uit China, Taiwan en Zuid-Korea. Op initiatief van het Innovatie-Attaché netwerk in Tokio stonden vijf Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen voor het eerst met een Holland Paviljoen op SEMICON Japan: Besi, Bronkhorst, ProDrive, TNO en VS Particle.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities | Tagged | Comments Off

Uit eerste hand leren van de Fukushima ramp

Thorsten Hackl, Adviseur Incidentbestrijding, Brandweer Midden- en West-Brabant
Tim van Sliedregt, Adviseur Veiligheidsbureau, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Rob Stroeks, Senior Innovatie-adviseur, Nederlandse Ambassade in Tokio

Wat kan Nederland leren van de ervaringen in Japan, waar het systeem van nucleaire incidentbestrijding flink op de proef werd gesteld toen op 11 maart 2011 een zeer krachtige aardbeving plaatsvond voor de kust van Fukushima? Deze aardbeving triggerde een tsunami die bij de Fukushima Daiichi kerncentrale de noodstroomgeneratoren overspoelde. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen leidde dit
tot een nucleaire kernsmelting en waterstofexplosies.

Lees het totale artikel in Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 – 3 (geprinte versie of op website).


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Innovation in general | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Nederlandse innovaties voor Japanse energietransitie

Zsofia Zsiros, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)           Origineel gepubliceerd op de site van de RVO.

ECN-AIST Seminar

Nederland en Japan moeten samenwerken om de energietransitie concreet vorm te geven. Dit is de uitkomst van het symposium ‘Realizing the energy transition’ dat op 21 november plaatsvond op de Nederlandse ambassade in Tokio, Japan.

Ook in Japan staat de energietransitie hoog op de agenda. Sinds de kernramp van Fukushima (2011) is de urgentie van deze maatschappelijke uitdaging nog urgenter geworden. Door de uitval van een groot deel van de kerncentrales is Japan veel meer kolen gaan stoken. De CO2 uitstoot is daardoor flink toegenomen. Japan ziet zich gedwongen nog sterker in te zetten op innovatie. Het land wil het aandeel duurzame energie in zijn energiemix vergroten naar 25% in 2030. Nederland kan in deze ambitie een belangrijke partner zijn.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Energy, Holland Innovation Network Tokyo Activities | Tagged , , , | Comments Off

Nederlandse expertise op cybercongres Tokio

Zsofia Zsiros, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)           Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020 is Japan op zoek naar expertise van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van cybersecurity. Eerder troffen Nederlandse en Japanse partijen elkaar al op 2 evenementen. Hier versterkten zij hun samenwerking door kennis en expertise uit te wisselen.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Holland Innovation Network Tokyo Activities | Tagged | Comments Off

Japan zet volop in op AI

Mihoko Ishii, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)

In hightech Japan ziet men Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) als sleuteltechnologie voor een duurzame economische groei. In Japan, dat al een tijd bezig is met het verzamelen en openstellen van publieke data, is het woord Big Data al niet meer zo hot; Big Data is al een geïntegreerd onderdeel van het bedrijfsleven. Dankzij de snelle ontwikkeling van AI en IoT technologieën, zijn grote industrieën zoals de auto-, elektronica-, en roboticasector al zeer actief in het gebruik van bestaande hoogkwalitatieve data. Het maken van een platform en standaardisatie, privacy en cyber security zijn nu de grote uitdagingen. Goede samenwerking van overheid en industrie is hierbij cruciaal. Een andere uitdaging is het gebrek aan human resources. Hier liggen kansen voor hoogopgeleide Nederlandse experts.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, ICT | Tagged , , | Comments Off

Japan: industrie mikt op PPP’s voor ‘drug discovery’

Noriko Ogawa, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)
Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

Japan kent nog een grote pharmaceutische industrie. Onder invloed van stijgende kosten, aflopende patenten en snelle technologische ontwikkelingen  zoeken deze private partijen steeds actiever ook buiten de landsgrenzen naar technologiesamenwerking. Dit proces verloopt o.a. via overnames van (vaak) Amerikaanse en Europese ondernemingen (incl. de patenten) en zgn. ‘open innovatie-beurzen’. Hieronder volgt een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen en aanknopingspunten voorsamenwerking.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in ICT, Life Sciences & Health | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Japan maakt vaart met ‘Body on a chip’ technologie

Noriko Ogawa, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)
Origineel gepubliceerd op de site van RVO

Bijgaande rapportage (Engels) schetst de recente vorderingen in Japan op gebied van ‘body on a chip’ technologie, alsmede kansen voor Nederland om hierop aan te haken. Zo is Japan actief op zoek naar de juiste formule voor publiek-private samenwerking om de technologie door te ontwikkelen en te gebruiken voor drug-discovery.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Innovation in general, Life Sciences & Health | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off

Japan bouwt aan ecosystem regeneratieve geneeskunde

Noriko Ogawa, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)
Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

De Japanse samenleving vergrijst in hoog tempo. Naast uitdagingen biedt dit ook enorme kansen, o.a. voor innovatie in de lifesciences. Japan zet sterk in op valorisatie van R&D in de biomedische hoek. Onderzoek naar regeneratieve geneeskunde en cell-therapie moet versneld worden doorvertaald naar commerciële producten en diensten. Japan ziet hier een belangrijke groeimotor voor zijn farmaceutische industrie. Om innovatie en valorisatie aan te jagen heeft de Japanse regering onlangs de toelatingsregels versoepeld voor een aantal producten in de categorie regeneratieve geneeskunde. Ook bevordert de overheid actief de vorming van biomedische ‘clusters’ en publiek-private samenwerking. De bekende Japanse farmaceuten, zoals FujiFilm, Takeda, Astellas, maar ook een MedTech speler als Terumo, spelen een zeer actieve rol bij de vertaling van fundamenteel onderzoek naar concrete producten.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Life Sciences & Health | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Meer samenwerking navigatiesatellietsystemen EU en Japan

Mihoko Ishii, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio)
Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

Op 8 maart 2017 ondertekenden Japan en de EU een Memorandum of Understanding (MoU) op het gebied van navigatiesatellietsystemen.

Met deze MoU hopen beide landen op meer samenwerking bij het gebruik van GNSS (Global Navigation Satellite Systems) en plaatsbepaling met satellietsignalen. Dit zijn bijvoorbeeld de Europese Galileo, het Amerikaanse GPS en de Japanse QZSS (Quasi-Zenith Satellite System).

Innovatief gebruik

Nederland is een vooraanstaand land in het innovatief gebruik van satellietgegevens. Zo kwam JOHAN Sports als belangrijke Europese innovator naar Tokio om te spreken op het EU-Japan–seminar (”EU-Japan Cooperation Towards Tokyo 2020: Tapping into the Potential of GNSS Application”).

Dit seminar vond plaats in het kader van de ondertekening van de MoU. Bij dit seminar kwamen Japanse en Europese organisaties in deze sector bijeen en presenteerden het GSA (European GNSS Agency), Japanse ministeries en bedrijven hun activiteiten.

Olympische Spelen

In 2020 vinden in Tokio de Olympische Spelen plaats. Velen aanwezigen op het seminar zagen hier kansen, vanwege de grote stroom buitenlandse bezoekers die zijn weg moet vinden in Tokio, een van de drukste steden ter wereld.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, ICT, Life Sciences & Health | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off