Interessepeiling voor waterstofcluster Japan

Rob Stroeks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
26 juli 2019

Bent u actief op gebied van waterstof en heeft, ziet of zoekt u raakvlakken met Japan om uw doelstellingen te bereiken? Dan willen we u vragen onderstaande enquête in te vullen. Op basis van uw gegevens willen wij, New Energy Coalition en FME, in samenwerking met de ambassade in Japan een gezamenlijk Partners for International Business (PIB) voorstel indienen bij RVO. Hiermee kan een cluster bedrijven en instellingen samen met de overheid een 2- of 3-jarig actieplan opzetten en de daarin gestelde proposities waarmaken. Zie bijlage voor meer informatie over het PIB programma.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Uncategorized | Comments Off

Succesvolle bilaterale bijeenkomst innovatiebeleid met Japan

Rob Stroeks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
17 juli 2019

IA Tokio en EZK organiseerden op 3 juli de 7e Joint Committee on Science and Technology, een bilaterale bijeenkomst over het innovatiebeleid tussen Nederland en Japan. Michiel Sweers (plv. DG I&K EZK) en H.E. Mr. Takeshi Nakane, de Japanse Ambassadeur voor Science and Technology zaten de bijeenkomst in Den Haag voor. Aanwezigen waren o.a. EZK, OCW, RVO,  IA-Tokio, NWO, TNO, TU Delft, Twente UT en de Japanse tegenhangers. De hoofdthema’s waren nanotechnologie, quantumtechnologie, waterstof&energie, samenwerking kennisinstituten en 5G Satelliet.  De bijeenkomst maakte zichtbaar hoe goed de samenwerking is en Japan een sterke kennispartner. Special gasten waren aankomend ambassadeur in Japan, Peter van Vliet en aankomend Innovatieraad, Eric van Kooij.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Holland Innovation Network Tokyo Activities, Innovation in general | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven rijdt in Tokio in Toyota Mirai naar waterstoftankstation

Rob Stroeks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
16 juni 2019

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, in Japan voor de G20 Energie en Milieu, heeft in Tokio kennis gemaakt met Japanse activiteiten op gebied van waterstofmobiliteit.

Na uitleg op de Nederlandse Ambassade door Toyota, reed de Staatssecretaris met een Mirai, de waterstofauto van Toyota, naar een waterstoftankstation in hartje Tokio. Daar kreeg zij uitleg door Iwatani, bouwer en uitbater van het station, waar per dag 30 voertuigen waterstof tanken.

In Nederland en Japan is veel aandacht voor waterstof als drager van energie. Er is veel potentie voor samenwerking tussen beide landen, over de hele keten van aanbod (productie, transport en opslag van waterstof) tot gebruik (in mobiliteit, industrie, energiesector en gebouwde omgeving). In oktober 2018 bezocht een Japanse delegatie ons land, in september 2019 staat een tegenbezoek op de agenda (registratie).

1- CP3A1364 Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Energy, Hightech Systems and Materials | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

Waterstof Innovatiemissie Japan, 23-28 september 2019

Waterstof Innovatiemissie Japan
23-28 september 2019

Inschrijving is gesloten, voor meer informatie zie hier

Het ministerie van EZK, RVO en de Innovatie-Attaché in Japan (Rob Stroeks) organiseren een Waterstof Innovatiemissie naar Japan (23-28 september 2019) rondom de Hydrogen Energy Ministerial in Tokio. Op 25 juni is een informatiemiddag geweest in Den Haag.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Chemistry, Energy, Hightech Systems and Materials | Tagged , , , , , | Comments Off

Artificial Intelligence: Huge Challenges and even Bigger Opportunities

Jelle Stronks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
15 februari 2019, Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

Samenvatting (NL)

Japan is wereldwijd een van de grootste producenten van automotive systems, robotica en geautomatiseerde systemen. Daarnaast heeft Japan grote ambities op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), om ook in de toekomst toonaangevend te blijven. Toch zijn er nog grote stappen te zetten, in Japan, maar vooral ook wereldwijd. AI kan helpen met veel uitdagingen, zowel natuurlijke als sociaaleconomisch. Dit vergt echter wel investeringen van overheden en bedrijfsleven. In Japan is het gebruik van AI en robotica een integraal onderdeel van het “Science and Technology Basic Plan” met als onderdeel daarvan de “Society 5.0” visie. Deze wordt direct door de Cabinet Secretariat uitgevoerd en heeft als doel om arbeidsvormen en de Japanse samenleving mee te laten gaan met de technologisch vooruitgang. Een aantal maatregelen zijn: Vergroten van het aantal AI-experts en onderzoekers, Standaardiseren van big data en investeren in de vorm van het Public/Private R&D Investment Strategy Expansion Program (PRISM). Op dit moment worden de grootste Japanse investeringen in AI gedaan door de automotive, robotica en elektronicabedrijven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Toyota AI Ventures, Maisart van Mitsubishi en het publiek-private onderzoeksinstituut RIKEN is gestart met een “Advanced Intelligence” project. Daarnaast zijn er in Japan ook nieuwe spelers, zoals de Startup Preferred Networks. Concluderend zijn er vele samenwerkingsmogelijkheden voor Nederland met Japan, vooral op het gebied van open innovatie en kennisontwikkeling.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities, ICT, Innovation in general | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Prins Constantijn met Nanotech Missie in Japan

Jelle Stronks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
1 februari 2019, Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

Delegation PictureSamenvatting

Prins Constantijn van Oranje bezocht Japan in zijn rol als Special Envoy voor StartupDelta, samen met 13 Nederlandse Nanotech bedrijven en kennisinstellingen. Het bezoek stond in het teken van Nederlandse Startups in de Nanotechnologie. Het Nederlandse Nanotech ecosysteem werd op verschillende wijzen in de spotlights gezet o.a. met een Nanostart Investment Night, bedrijfsbezoeken, een groot Seminar op de Nanotech Expo Japan en een Holland High Tech Pavilion. De Nederlandse aanwezigheid werd bekroond met de uitreiking van een award aan het Holland High Tech Pavilion en Holst Centre door de organisatie van de Nanotech Expo.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities, Innovation in general | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Holland High Tech laat zich zien op SEMICON Japan

Jelle Stronks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
14 december 2018, Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

IMG_20181213_161618Voor het tweede jaar op rij heeft Nederland zich gepresenteerd op SEMICON Japan met een Holland High Tech Pavilion. De Nederlandse delegatie bestond uit: Holst Centre, TNO, Bronkhorst, VSPARTICLE, SCIL Nanoimprint Solutions en Prodrive Technologies.Het paviljoen, georganiseerd door het InnovatieAttaché netwerk in Tokio, en de innovatieve technologie van de bedrijven trokken veel belangstelling. SEMICON Japan is één van de grootste internationale evenementen voor de halfgeleider industrie. Daarnaast heeft Japan zelf ook een belangrijke positie binnen de industrie. Deze beurs is daarom met zo’n 50.000 tot 60.000 bezoekers een goede showcase voor de Aziatische markt. Dit jaar lag de focus van SEMICON Japan op Artificial Intelligence(AI), Internet of Things(IoT) en Smart Technologies.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities, ICT | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off

Nieuwe Waterstofgezant Noé van Hulst: de wereld zet grote stappen met waterstof

Rob Stroeks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
1 november 2018

Samenvatting

De nieuwe Waterstofgezant Noé van Hulst kreeg tijdens Hydrogen Energy Ministerial Meeting in Tokyo een goede indruk van de snelle internationale ontwikkelingen voor waterstof, en de prominente positie die Nederland hierin heeft.
Hij doet een oproep aan posten om trends en ontwikkelingen op gebied van waterstof nauwgezet te gaan volgen.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Chemistry, Energy, Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities, Logistics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Nederland presenteert Bio(based)economy in Japan

Jelle Stronks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
30 oktober 2018, Origineel gepubliceerd op de site van de RVO.

Samenvatting

Begin september organiseerden de Innovatie- Landbouwattaché een bioeconomy seminar op de Nederlandse ambassade in Tokio. Aanleiding was een bijeenkomst onder Nederlands voorzitterschap van een bioenergy Taskforce van het International Energy Agency(IEA) in Japan. Nederland en Japan staan voor verschillende uitdagingen op het gebied van bioeconomy en hebben ook de eigen sterkten hierin. De werkgroep van de IEA is een goed platform om de samenwerking  in de bioeconomy uit te bouwen. Een grote uitdaging voor beide landen is de importafhankelijkheid van biomassa. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen en kansen voor Nederland in relatie tot Japan.

Continue reading

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Agro, Food and Nutrition, Chemistry, Energy, Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities, Innovation in general, Life Sciences & Health, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off

Japan seeks collaboration on AI

Mihoko Ishii, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
september 2018, Origineel gepubliceerd op de site van RVO.

header

Please click the picture for the pdf-vesion.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
Posted in Hightech Systems and Materials, Holland Innovation Network Tokyo Activities | Comments Off