Interessepeiling voor waterstofcluster Japan

Rob Stroeks, Holland Innovation Network Tokyo (Innovatie Attaché Netwerk Tokio).
26 juli 2019

Bent u actief op gebied van waterstof en heeft, ziet of zoekt u raakvlakken met Japan om uw doelstellingen te bereiken? Dan willen we u vragen onderstaande enquête in te vullen. Op basis van uw gegevens willen wij, New Energy Coalition en FME, in samenwerking met de ambassade in Japan een gezamenlijk Partners for International Business (PIB) voorstel indienen bij RVO. Hiermee kan een cluster bedrijven en instellingen samen met de overheid een 2- of 3-jarig actieplan opzetten en de daarin gestelde proposities waarmaken. Zie bijlage voor meer informatie over het PIB programma.

Doelstelling van deze peiling
Met deze eerste peiling willen we komen tot een coherent cluster bedrijven en instellingen voor een PIB voorstel. Op welke onderdelen van de waterstof-keten concentreert zich dit cluster, van productie/transport/opslag tot gebruik van waterstof in mobiliteit (weg/water/lucht), gebouwde omgeving, industrie en energiesector? Wat voor soort organisaties tonen interesse, en wat hebben zij specifiek nodig? Uit welke regio’s komt de interesse (Noordoost Nederland, Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Gelderland, Brabant/Limburg, enz)? Welke behoefte is er aan innovatieve samenwerking met Japanse partijen? Is er focus op het betreden van de Japanse markt, of is juist behoefte aan het aantrekken van kennis en investeringen naar ons land?

We nemen begin september contact op met iedereen die deze enquête heeft ingevuld. Het voorstel dat we maken op basis van de enquête zal opengesteld worden voor commentaar aan degenen die daaraan mee willen werken.

Gebruik deze link om naar de enquête te gaan.
Deadline: 26 augustus 2019

Opgesteld door:
Patrick Cnubben, New Energy Coalition
Judith van Akkeren, FME
Rob Stroeks, Nederlandse Ambassade Tokio


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this pagePin on Pinterest
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.